Skip to content
Home » วินัยเด็ก

วินัยเด็ก

วินัยเด็ก

วินัยเด็ก

วินัยเด็ก วินัยของเด็กเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทุกคน วิธีที่พ่อแม่ดูแลลูกจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการที่เด็กจะประสบความสำเร็จหรือไม่ในชีวิตในอนาคต อย่างไรก็ตาม เด็กหลายคนถูกพ่อแม่สั่งสอนอย่างเลวร้าย และสิ่งนี้ก็ส่งผลร้ายแรง สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

มีหลายพันสิ่งในชีวิตที่พ่อแม่หลายคนมองว่ายาก แต่สิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดสำหรับพ่อแม่ส่วนใหญ่คือการสั่งสอนลูก พ่อแม่รู้สึกว่าวิธีที่พวกเขาถูกตีสอนตอนเป็นเด็กจะดีต่อลูกมาก และจะหลีกเลี่ยงไม่ทำผิดพลาดแบบเดิมอีก อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่วิถีทางของชีวิต เพราะครั้งหนึ่งหลังจากที่พ่อแม่คนอื่นจะพบว่าเป็นลูกของพวกเขาเองที่ทำผิดและพวกเขาจะต้องจัดการกับสิ่งนั้น

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการจัดการกับวินัยเด็กคือ พ่อแม่มักหมกมุ่นอยู่กับพฤติกรรมของเด็กในวัยเด็ก จนเมื่อลูกโตขึ้น พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับงานที่สำคัญมากจนไม่มีเวลาจัดการกับความจริง ความต้องการของเด็ก วินัยเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญที่สุดของทั้งหมด เมื่อลูกโตเต็มที่ พวกเขาจะพบว่าพ่อแม่มีเวลาจัดการกับพวกเขาน้อยลงและน้อยลง ดังนั้นพวกเขาจะทดสอบพ่อแม่ด้วยวิธีที่ไม่สิ้นสุดเพื่อให้ได้รับความสนใจ

แม้ว่าวิธีที่เด็กพูดและประพฤติตนตั้งแต่แรกเริ่มจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขาเมื่อโตขึ้น แต่ธรรมชาติโดยกำเนิดของเด็กไม่รู้ว่าจะปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวและปล่อยให้เขาจัดการกับปัญหาของตัวเอง เป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่จะต้องดูแลลูกในทุกๆ ด้าน และการหมกมุ่นอยู่กับลูกมากเกินไปจะทำให้ลูกไม่พัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นเมื่อโตขึ้น ซึ่งจะส่งผลร้ายแรงต่อเด็ก

เด็กที่มีระเบียบวินัยดีจะพัฒนาความรู้สึกมีระเบียบวินัยที่เข้มแข็ง และจะแนะนำให้พวกเขามีลักษณะนิสัยที่เข้มแข็งและกฎเกณฑ์ด้านพฤติกรรมที่ถูกต้องเมื่อโตขึ้น อย่างไรก็ตาม เด็กที่ไม่มีวินัยที่ดีจะถูกลงโทษทางวินัยในวัยเด็ก และเมื่อโตขึ้นก็จะไม่มีกำลังเมื่อจำเป็น

พ่อแม่มีหน้าที่ช่วยลูกพัฒนาอารมณ์ที่สมดุล ผู้ปกครองไม่ควรกังวลเฉพาะปัญหาพฤติกรรมของเด็กเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองจำเป็นต้องจำไว้และจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้โดยเร็วที่สุด พวกเขาไม่ควรปล่อยไว้จนกว่าลูกจะโตแล้วจึงจะคุยกับลูกๆ พวกเขาควรจะจัดการกับลูก ๆ ของพวกเขาอย่างเพียงพอในวัยเด็กเพื่อที่พวกเขาจะได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นเมื่อโตขึ้น พวกเขาควรตั้งกฎเกณฑ์และขอบเขตตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่ลูกจะได้ไม่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่สนใจและปฏิบัติต่อพวกเขาไม่ดีเมื่อโตขึ้น

อย่างไรก็ตาม มันจะสายเกินไปสำหรับเด็กถ้าพวกเขาไม่ได้รับวินัยที่ดีจากพ่อแม่ในวัยเด็ก